Angående skyddsjakt på varg i Visnums-Kil

I torsdags i förra veckan beslutade Länsstyrelsen om skyddsjakt på en varg i ett område i Kristinehamns kommun. Eftersom det var en lite ny variant av skyddsjaktsbeslut med avseende på hur skyddsjakten fick genomföras, så har vi fått en del frågor och det har diskuterats en hel del bland de som är engagerade i rovdjursfrågor. Länsstyrelsens bedömning var att det inte fanns grund för att fatta ett skyddsjaktsbeslut som gällde allmänt inom området, men att det fanns skäl att anta att en varg skulle kunna angripa får även innanför rovdjursavvisande stängsel och att kriterierna för skyddsjakt i en sådan situation skulle vara uppfyllda. Vi har för närvarande väldigt mycket att göra och vi har inte alltid möjlighet att svara på alla frågor omedelbart, men här kommer åtminstone beslutsdokumenten så att ni har möjlighet att bilda er en egen uppfattning. Skyddsjaktsbeslutet har överklagats av organisationen Wolf Association Sweden, som även har begärt inhibition, dvs att beslutet inte får verkställas innan prövningen är gjord. Det är Naturvårdsverket som prövar Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt, och de meddelade igår att de har beslutat att inhibera beslutet. Därmed är skyddsjakten tillsvidare stoppad. Om beslutet var felaktigt vet vi dock inte förrän Naturvårdsverket har gjort sin prövning. Det är bra att nya beslut prövas för att det ska bli tydligt hur vi kan formulera skyddsjaktsbeslut och på vilka grunder. Vi har dock även de drabbade djurägarnas situation och behov av hjälp att beakta, och vi stödjer dem med akuta förebyggande åtgärder på de sätt vi kan. Jag vill poängtera att det stängsel där det första angreppet skedde var besiktigat och godkänt av Länsstyrelsen eftersom djurägaren hade ansökt om bidrag för uppsättningen. Djurägaren har alltså gjort vad man rimligen kan kräva för att förebygga angrepp och fortsätter att göra så. Jag vill därför be er att respektera djurägarens situation och arbetsro. Ingen är hjälpt av att intresserade personer inspekterar och fotograferar stängsel eller misstänkliggör en drabbad djurägares intentioner. Det är Länsstyrelsens uppgift att noggrant dokumentera hur stängslet ser ut där ett angrepp har skett och att hjälpa djurägaren med akuta förebyggande åtgärder, samt hantera en eventuell ansökan om ersättning eller ansökan om bidrag till stängsel. Frågor eller kritik bör riktas till Länsstyrelsen snarare än enskilda djurägare som redan har en svår situation att hantera.

Jag bifogar beslutet om skyddsjakt, överklagan ifrån WAS, Länsstyrelsens yttrande på överklagan samt Naturvårdsverkets beslut om inhibition. Den som vill diskutera saken eller ställa frågor på vår facebooksida är välkommen att göra det när man har läst dokumenten. Jag vill påminna om god ton och att vi inte alltid kan svara på frågor omedelbart eller delta aktivt i diskussioner.

Det har även förekommit en del missuppfattningar kring vad som gäller enligt 28 § jaktförordningen, dvs då en djurägare som inte kan avvärja ett rovdjursangrepp genom att försöka skrämma bort rovdjuret får lov att skjuta det. Den möjligheten finns alltid och är ingenting som Länsstyrelsen beslutar om eller kan förändra förutsättningarna för. Den som tror sig kunna hamna i en sådan situation gör klokt i att läsa paragrafen i sin helhet och tänkt igenom vilka scenarier som kan uppstå och hur man i så fall bäst hanterar dem. När det gäller skyddsjaktsbeslut som Länsstyrelsen fattar å andra sidan så finns alltid en rad villkor i beslutet som man måste vara väl insatt i och det finns alltid en jaktledare utsedd som man måste få klartecken ifrån innan man bedriver skyddsjakt med stöd av beslutet. Det har spekulerats i att skyddsjaktsbeslutet skulle vara vilseledande på grund av starkt nedkortad information som har förekommit i media. Jag vill förtydliga att det naturligtvis är viktigt att den som gör något med stöd av lagstiftning eller ett myndighetsbeslut är väl införstådd vad som står där och inte förlitar sig på andrahandsinformation.

Med förhoppning om en fortsatt konstruktiv diskussion,

/Maria Falkevik

Skyddsjaksbeslut Visnums-Kil.pdf

verklagan till Lnsstyrelsen Vrmland.pdf

Yttrande om verklagan.pdf

Inhibitionsbeslut.pdf

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s