Rovdjursobservationer under sommartid

Hej,
På sistone har vi fått en del frågor kring varför man inte ser observationer av varg som man själv har lagt in på rovobs.se. Det beror på att Länsstyrelsen måste försäkra sig om att inte sprida information om lyor och boplatser, som ju är skyddade av sekretess. Däremot kan vi på Länsstyrelsen se observationerna som läggs in och kontakta observatören. Nedan finns den information som finns att läsa på startsidan på http://www.rovobs.se om detta.

Information på http://www.rovobs.se
Syftet med rapporteringssidan är att underlätta allmänhetens rapportering till Länsstyrelsen, öka allmänhetens kunskap om rovdjursförekomst, samt förebygga skador på tamdjur och hundar.
Under barmarksförhållanden kan vi inte kvalitetssäkra era uppgifter, men vi har ambitionen att kontakta de som lämnar uppgifter till Rovobs. När det är goda spårningsförhållanden på snö kommer era uppgifter att vara mycket viktiga för vårt arbete med att kartlägga rovdjursstammarna.
Uppgifter om var rovdjur befinner sig har sekretesskydd och en inrapporterad observation visas först 2 timmar efteråt på webbsidan. Uppgifter om rovdjurs föryngringsplatser (lyor, boträd, observationer av ungar, spelflygande örnar mm.) är strängt skyddade enligt Sekretesslagen och under perioden 1 april – 15 augusti är därför visningsfunktionen avstängd för allmänheten för de arter som som föryngrar sig i länet d v s lodjur, varg och kungsörn. Observationer av vuxna björnar och järvar visas dock under denna tid.

Övergång till Skandobs.se
Vi kommer under 2015 att övergå till en annan rapporteringstjänst, http://www.skandobs.se. Tjänsten fungerar redan sedan en tid tillbaka och det finns även en app som heter Skandobs touch att ladda ner till sin mobiltelefon. Skandobs har en annan lösning som gör att sekretesskyddade uppgifter inte visas. Prova gärna tjänsten och tala om vad du tycker.

Vad händer med observationerna?
Under den tid då det inte är inventeringssäsong (mellan 31 mars och 1oktober) har vi inte möjlighet att följa upp alla observationer genom kontakt med rapportören och fältbesök. Rapporter av händelser med rovdjur som uppfattats som närgångna eller oskygga följer vi dock alltid upp. Observationer av björn i södra delarna av länet försöker vi också att kvalitetssäkra för att få mer kunskap om björnutbredningen i länet. Vid akuta händelser som rovdjursangrepp eller om man avlivar ett rovdjur för att freda sitt tamdjur så når man Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap dygnet runt på 08-454 20 82.

Oskygga vargar?
När vi får en rapport om att en varg upplevs som oskygg så finns det några frågor vi alltid ställer för att ta reda på om vargens fråga är problematiskt eller bara oönskat. En varg som upprepade gånger visar sig obenägen att gå undan för en fullt synlig människa på nära håll kan vara på väg att utveckla ett problematiskt beteende. Vi dokumenterar alltid sådana händelser (foto och film från observatörer är till mycket stor hjälp). De åtgärder vi kan ta till sedan är dels att undersöka om det finns något i området som gör att vargen är kvar där, och dels att försöka skrämma den med knallskott och/eller gummikulor. Om ingen annan lämplig lösning finns så kan vi även besluta om skyddsjakt.

Den här tiden på året får vi alltid många observationer av ensamma vargar. Det är också nu som många av fjolårsvalparna lämnar sina födelserevir och börjar vandra tills de hittat en plats där de kan etablera ett eget revir. Ser man en varg från bilen eller genom fönstret eller på långt håll så kan man förvänta sig att den liksom andra vilda djur inte reagerar med att fly eller ens noterar att den är iakttagen av människor. Vill man veta om vargen är oskygg så behöver man alltså prova att närma sig den fullt synlig och gärna med vinden i ryggen. Vi avråder från att locka på rovdjur eller försöka mata in dem eftersom det på sikt kan skapa problem. För både människor och rovdjur är det bäst om rovdjuren förknippar människor med obehag. /Maria Falkevik

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s