Ett gott exempel på delaktighet i rovdjursinventeringen

Den 12 – 13 mars genomfördes en stor och välorganiserad insats i sydvästra Värmland, där 150 jaktlag sökte av vägar efter spår från varg. Det var Nordmarkens Stövargille som från början tog initiativ till insatsen, men insatsen har inte varit knuten till någon särskild organisation utan alla har varit välkomna att delta oavsett vad man har för inställning till rovdjur. Ursprungligen var insatsen tänkt att genomföras inom tidsramen för inventering av både lodjur och varg. På grund av dåliga spårsnöförhållanden fick den skjutas upp till efter februari, då inventeringssäsongen för lodjur redan hade avslutats.

Man bjöd på ett tidigt stadium in Länsstyrelsen till diskussion om vad man kunde göra för att förbättra inventeringen av rovdjur i området, vilket vi ser mycket positivt på. För att de spår som hittas ska kunna användas som dokumentation i inventeringsresultatet så måste Länsstyrelsens fältpersonal själva besöka platsen för att spåra och samla in DNA-prov.

Länsstyrelsen inventerar lodjur, varg och järv vintertid varje år genom att dels söka av områden efter spår och dels dokumentera spår som rapporterats via www.skandobs.se och mobil-appen Skandobs Touch. Ju fler rapporter som kommer in, desto effektivare blir inventeringen, eftersom mindre tid läggs på att leta efter spår och mer tid på att dokumentera det som krävs för att ta reda på hur många vargrevir och familjegrupper av lodjur som finns i länet. Inventeringarna ska vara heltäckande, men täckningsgraden är ofta beroende av tillgången på spårsnö. I södra delen av länet är det ofta få dagar med bra spårningsförhållanden och det är därför svårt att åstadkomma en riktigt bra täckningsgrad enbart med Länsstyrelsens egen personal. Men även i andra delar av länet gör ideella insatser som skillnad, så länge spårobservationerna rapporteras direkt till Länsstyrelsen. Svenska Jägareförbundet har tecknat ett avtal med naturvårdsverket om att bygga upp en organisation av rapportörer för att öka antalet rapporter till Länsstyrelsen. I olika delar av länet har Länsstyrelsens fältpersonal mycket bra kontakter med engagerade personer som inser vikten av att det finns ett heltäckande och tillförlitligt inventeringsresultat.

I det område som avsöktes den 12 – 13 mars har man under vintern varit mycket angelägen om att ta reda på hur många vargrevir som finns i området och hur väl Länsstyrelsens inventeringsresultat stämmer med verkligheten. Detta är förstås något som ligger i alla intresse, oavsett vilken roll man har i förhållande till rovdjur och rovdjursförvaltningen. Efter denna insats kan man konstatera att vi har fått en mycket bra täckningsgrad i inventeringen i detta område, och att resultatet därför kommer att bli mycket tillförlitligt. Inventeringssäsongen för varg pågår ännu, och fortfarande kan rapporter om spår, urin och spillning efter varg ge värdefull information om revirens status och utbredning. Inventeringssäsongen avslutas den 31 mars, och efter de avslutande omgångarna med DNA-analyser så kommer ett preliminärt slutresultat att finnas som visar hur många vargrevir som berört länet under vintern, och om där har dokumenterats en familjegrupp eller bara ett revirmarkerande par.

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla er som på något sätt har deltagit i vinterns rovdjursinventering genom att leta efter och/eller rapportera observationer av rovdjur! Ni har bidragit till att ta fram det resultat som utgör ryggraden i rovdjursförvaltningen, men också ett mycket viktigt underlag för älgförvaltningen i Värmland.

/Maria Falkevik

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s