Lägesrapport varginventering

Fältsäsongen för varginventering avslutades den 31 mars och nu återstår endast en del DNA-analyser för att bekräfta status i några revir (Skugghöjden, Laxarby och Rackstad/Byamossarna) och för att avgöra om reviren är gränsöverskridande eller inte.

Uppgifterna nedan och i revirkartan är alltså fortfarande PRELIMINÄRA och kan ändras något inom de närmsta veckorna. Inventeringsresultatet i sin helhet fastställs av Naturvårdsverket senast den 1 juni och till dess får man hålla sig med att dra alltför långtgående slutsatsen. Det vi redan nu kan se är dock att resultatet från vintern inte skiljer sig särskilt mycket ifrån föregående vinters resultat om man ser till antalet revir som berör länet. En viss minskning av antal revir som berör länet har skett vilket beror dels på att tre revir som tidigare delades med Norge inte har identifierats på vår sida av gränsen denna vinter (Slettås, Gräsmark och Flisdalen). Ett revir, Djurskog, har inte återfunnits alls i vinter. Vi kan nu se effekterna av licensjakten 2015 ett år senare. Generellt så har områdena där det jagades återbesatts av nya revir. Kläggenreviret försvann i och med licensjakten, och där har Kerto övertagit en del av området. Vi har även haft indikation på ett nytt par i form av en spårning i norra delen av Kertoreviret, men det räcker inte till att bekräfta att där verkligen har funnits ett nytt vargrevir under vintern. Reviren Gårdsjö och Dömle försvann också under licensjakten och Forshagareviret i sin dåvarande form upplöstes också under förra vintern även om enbart avkommor fälldes där. Denna vintern har tre nya par spårats i detta område, där vi har återanvänt namnen Gårdsjö och Forshaga till de par som har etablerat sig i ungefär samma områden som deras företrädare. Det tredje paret fick namnet Olsäter. I reviret Medskogen sköts endast avkommor, men under denna vinter har inga valpar identifierats efter paret där. Därmed kan man alltså konstatera att licensjakten uppfyllda ambitionen att förhindra föryngring i de utpekade reviret, men områdena är på inget sätt tomma på varg. Totalt sett så kan vi se att licensjakten fick till effekt att andelen revirmarkerande par är mycket större än den brukar vara och att det i dagsläget är lika många revir med familjegrupp i som revir med bara föräldraparet. Det innebär att vi har haft en lägre reproduktion för varg våren 2015, vilket också var förväntat. Det innebär också att vi behöver se över den regionala förvaltningsplanen för rovdjur. Dels för att målen där uttrycks i en enhet (föryngringar) som inte längre används, och dels för att utvecklingen i antal revir inte återspeglas i förvaltningsmålen. Det är ju antalet revir och deras geografiska utbredning som faktiskt påverkar såväl vargstammens utveckling från ett år till ett annat, som de människor som bor och verkar i länet.

/Maria Falkevik

Inventeringsinsatsen i Värmland 1 oktober – 31 mars visat i avsökta sträckor:

Utvecklingen av vargstammen i Värmland över tid. OBS! preliminära siffror för 2015-2016!

Preliminr revirkarta 2016-04-07.pdf

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s