Inventeringsresultatet för lodjur är nu fastställt

Lodjursstammen fortsätter att öka i hela landet

I Värmland fanns det vintern 2015-16 totalt 11 länsegna familjegrupper (honor med ungar). Fyra familjegrupper delades med andra län eller Norge, vilket innebär att de räknas som 0,5. Totalt berördes länet alltså av 13 familjegrupper. Miniminivån för lodjur i Värmland är för närvarande 9 familjegrupper och vi har ett förvaltningsintervall på 10 – 20 familjegrupper.

Totalt dokumenterades 273,5 familjegrupper (honor med ungar) i Sverige och Norge. Av dessa fanns 221,5 familjegrupper i Sverige (en familjegrupp delas med Finland). Antalet familjegrupper har ökat i nästan alla län. Beräkningar utifrån inventeringsresultaten visar att det fanns runt 1 300 lodjur i Sverige och totalt cirka 1 600 i Sverige och Norge under vintern 2015/16. Referensvärdet för gynnsam bevarandestatus för lodjuret i Sverige är minst 870 individer.

Mellan förvaltningsområdena var fördelningen 112 familjegrupper i norra, 85 i mellersta och 24,5 i södra. Procentuellt har den största ökningen skett i mellersta och södra Sverige.

Flera faktorer påverkar ökningen
Den fortsatta ökningen i Sverige är sannolikt en kombination av olika faktorer, såsom en verklig ökning av stammen, ny inventeringsmetodik, varierande snö- och spårförhållanden samt mindre jakt de senaste åren. En bra hjälp i de snöfattiga, södra delarna är länsstyrelsernas viltkameror och allmänhetens foto.

Andelen lodjurshonor som får ungar kan variera en del mellan åren, vilket i sig påverkar inventeringsresultatet. Varför det förhåller sig så vet man inte med säkerhet, men variationen i föda, klimat och ålderssammansättningen bland honorna kan vara möjliga förklaringar.

Naturvårdsverket ser nu över möjligheterna att delegera rätten att fatta beslut om licensjakt på lodjur till länsstyrelserna.

/Maria Falkevik

Länk till Naturvårdsverkets webbnyhet:

http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Lodjursstammen-fortsatter-att-oka/

Länk till inventeringsrapporten:

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2409127/2016_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s