Licensjakt efter lodjur 2017

Länsstyrelsen har beslutat om licensjakt efter 2 lodjur i Värmland 2017

Det är första gången sedan 2013 som det finns förutsättningar för licensjakt på lodjur i Värmlands län då lodjursstammen nu ligger inom ramarna för länets förvaltningsmål på 10-20 föryngringar. Vintern 2015-16 fanns det 11 lodjursföryngringar i länet. Under inventeringssäsongen 2015/2016 fanns 273,5 familjegrupper av lodjur i hela Skandinavien (en delas med Finland). Detta är en ökning med 41 familjegrupper jämfört med 2014/2015. Av familjegrupperna återfanns 52 i Norge och 221,5 i Sverige. Baserat på antalet familjegrupper beräknas den svenska delen av populationen omfatta cirka 1314 djur. I Mellersta rovdjursförvaltningsområdet*, där Värmland ingår, inventerades 85 familjegrupper, vilket motsvarar cirka 467 lodjur.

Att tillåta en selektiv och strikt kontrollerad licensjakt efter lodjur när förvaltningsmålet är uppnått bedömer Länsstyrelsen ligger i linje med länets beslutade förvaltningsplan. Ett uttag på två lodjur i länet kommer inte att påverka lodjursstammen i någon större utsträckning. Tilldelningen innebär en stor säkerhetsmarginal gentemot miniminivån för såväl länet som referensvärdet för gynnsam bevarandestatus. Den övergripande målsättningen för förvaltningen av rovdjur generellt är att lodjur, varg, björn och järv ska ha gynnsam bevarandestatus samtidigt som det inte blir påtagligt svårare att hålla tamdjur och att hänsyn tas till de människor som lever och verkar i rovdjurstäta områden. I praktiken innebär det att alla förvaltningsåtgärder som vidtas, inklusive licensjakt, syftar till denna samexistens mellan människa och rovdjur. I ett rovdjurstätt län som Värmland måste lodjursförvaltningen ses som en del i en helhet där förvaltningen av alla de stora rovdjuren ingår.

Villkor för jakten

Den som har jakträtt efter lodjur i områden som omfattas av detta beslut har rätt att delta i jakten inom det jaktområde där hen har jakträtt. Jakt får inte bedrivas utan att en ansvarig jaktledare utsetts på förhand vid varje jakttillfälle. Vid ensamjakt är den enskilde jägaren jaktledare. Alla jaktledare ska även vara anslutna till ​jägarregistret hos Naturvårdsverket.

Även om jaktområdet omfattar hela Värmlands län kan det förekomma områden, exempelvis vissa naturreservat, där jakt efter lodjur inte är tillåtet. Jaktledaren ska hålla sig informerad om vilka föreskrifter som gäller för jakt i eventuella naturreservat som berörs av området där man jagar.

I Länsstyrelsens beslut specificeras jaktledarens ansvarsområden gällande lodjursjakten. Anmälningsförfarande för jaktledare, SMS-tjänst, tider, telefonnummer för rapportering och tilldelning finns i beslutet men kommer även publiceras på Länsstyrelsens webbplats i god tid före jaktperiodens start.

*Mellersta rovdjursförvaltningsområdet omfattar Stockholms, Uppsala, Västra Götalands, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/varmland/sv/nyheter/2016/pages/licensjakt-lodjur-2017.aspx/

Beslut om licensjakt på lodjur 218-8559-2016.pdf

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s