Karta över vargrevir och animering över sändarvargars vandringar

Kartan över länets vargrevir ligger nu på Länsstyrelsens hemsida:

http://www.lansstyrelsen.se/Varmland/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/rovdjur/karta-vargrevir-2016-17.pdf

Kartan visar revir där Länsstyrelsen har kunnat fastställa familjegrupper (tre vargar i sällskap där minst en varg revirmarkerar regelbundet) och revirmarkerande par (två vargar av olika kön i sällskap som båda revirmarkerar regelbundet). Resultatet från inventering av varg 2016/17 visar att Värmlands län berördes av 25 vargrevir under inventeringssäsongen. Med 18,8 länsegna revir, vilket är en minskning från förra inventeringssäsongen då det var 20,8. Resterande revir delas mellan Norge samt angränsande län. Skillnaden från föregående år är marginell, men antalet familjegrupper har ökat något (från 10,8 till 12,3) och där antalet revirmarkerande par minskat något (från 9,5 till 6,5).

Figurerna över vargreviren bygger dels på DNA och dels på fältpersonalens bedömningar och rapporter från allmänheten. Syftet med inventeringen är att övervaka vargstammens storlek, utbredning, genetiska status och hur stammarna utvecklas över tiden. Kartan visar vargrevirens ungefärliga utbredning, vars främsta funktion är att fungera som underlag i älgförvaltningen vid beräkningar av hur många älgar som tas av varg. Samtidigt som den ger ett underlag för beslut om licensjakt och skyddsjakt på varg. Denna summering av reviren är en ögonblicksbild av kunskapsläget från hela inventeringssäsongen 2016/17 och visar inte nuläget, det vill säga att förändringar kan ske hela tiden.

Under vinterns försågs ett antal vargar med sändare i några revir i Norge. Då flertalet av dessa var årsvalpar (födda 2016) kan det vara intressant att se hur de har vandrat ut från sina födelserevir, som ett exempel på vargars rörelsemönster. Tre av vargarna från Slettåsreviret har passerat genom Värmland. En har inte skickat några positioner sedan slutet av april, vilket kan bero på att batteriet i sändaren har tagit slut. En annan varg blev efterhand stationär i ett område nära Charlottenberg. Här var den inblandad i flera angrepp på får och nöt, och då Länsstyrelsen sökte upp platser varifrån många positioner skickats från sändaren fanns det slaktrester på platserna. Detta kan ha gjort att vargen uppehöll sig stationärt i området, men det visade sig också då den fälldes på skyddsjakt efter beslut av Länsstyrelsen att den hade sällskap av en annan varg. Det ska förtydligas att sändarna har varit programmerade att ta positioner var fjärde timme, men att det ibland har varit flera dagars uppehåll mellan de tillfällen positionerna sedan har skickats över GSM-nätet. Det har alltså inte varit möjligt att lokalisera vargen i realtid med hjälp av positionerna från sändaren.

För att se animeringen av sändarvargarnas vandringar klicka här.

För att läsa Miljödirektoratets nyhet, bland annat om sändarvargarna, klicka här.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s