Lägesrapport varginventering

Inventeringssäsongen för varg avslutades den 31 mars, men ännu pågår analyser av DNA-prover som insamlats under säsongen. När de sista proverna har analyserats inom några veckor kommer vi att publicera preliminära resultat, och slutliga resultat samt populationsuppskattning kommer från Naturvårdsverket i juni. Det går dock att följa vad som hittills har dokumenterats på www.rovbase.se samt i viltskadecenters lägesrapportering. Revirens utbredning enligt DNA-resultat hittills är ett värdefullt underlag för älgskötselplaner och älgförvaltningsplaner, och vi förmedlar gärna kartor över specifika områden på förfrågan i väntan på att revirkartan blir klar.

Antalet vargrevir i länet är på ungefär samma nivå som de senaste två åren, men antalet föryngringar (valpkullar födda våren 2017) är lägre. Inventeringsresultatet kommer att visa på färre vargindivider på grund av att populationsuppskattningen baseras på antalet föryngringar. Beräkningsmodellen för populationsuppskattning är under utvärdering, men kommer inte att förändras under 2018. Allmänhet och jägare har hjälpt till att samla in extra mycket DNA-prover, som ska ligga till underlag för en ny populationsuppskattning. Över 3500 prover har analyserats sedan 1 oktober och vecka 14 hade 310 olika individer identifierats. Alla individer kommer dock inte att kunna hittas och identifieras, utan antal identifierade individer är endast ett underlag till framtida populationsuppskattningar. Mer information om detta, lägesrapporter och länkar finner du på https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/viltskadecenter/Inventering/inventering-av-stora-rovdjur/inventering-av-varg/.

/Maria Falkevik

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s